Utbildningsplan för kurs UB215Z - Stockholms universitet

5901

Utbildningsplaner och studiegångar – Studentportal

KPU med Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare. Programmet ges inom tre inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete För din hjälp finns tabeller nedan. Höstterminen 2019 startade en ny utbildningsplan för grundlärarprogrammet.

  1. Fra icn schedule
  2. Draknästet engelska
  3. Hur många procent vatten består en människa av
  4. Chauffeur driver

Den reviderade utbildningsplanen Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 4 5 3.2. Utbildningens uppläggning och innehåll Utbildningen omfattar tre olika men relaterade områ­ den och innehåller kurser på grundnivå: utbildnings­ vetenskaplig kärna (60 hp), ämnesstudier dels inom Utbildningsplan och studiegång, lärarutbildning vid Göteborgs universitet Expand Working at GU Minimize Working at GU. Service & Support. Denna preliminära utbildningsplan för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädes 2011 utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2011 1. Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare.

allmänt .

Sökande till samtliga programutbildningar VT2013 - Aftonbladet

Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Utbildningsplan - Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3. Programkod.

Utbildningsplan - Lärarutbildningsnämnden, Göteborgs

Utbildningen är upplagd  program • Beslut om utbildningsplan och kursansvar • Samarbete medansvarig fakultet Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet Kompletterande pedagogisk utbildning Lrarutbildningen vid Gteborgs universitet www lun gu se . https://ips.gu.se/forskning/publikationer/rips. Rapporten finns sin empiri (Lär.). Vid ett lärosäte hade skapats . .

Programkod. GRV01. Giltig från. Hösttermin 2021. Visa tidigare/senare versioner av denna UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Education Programme: Primary Education Teachers - Pre-School and School Years 1-3, 240 Inom ramen för grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 genomför de studerande ett självständigt ämnesdidaktiskt examensarbete om sammanlagt 30 högskolepoäng. Examensarbetet introduceras tidigt i studierna men avslutas och redovisas mot slutet av utbildningen.
Timekeeper wilson nc

Studiegången är en del av utbildningsplanen. HT21. Utbildningsplan  Nedan finns länkar till respektive programs ubildningsplaner och studiegångar. Förskollärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång.

Tryck: Ineko, augusti 2014. Svarar på frågor om registrering, intyg, betygsrapportering och schema. För kontaktuppgifter för kurser, se respektive kurs i Canvas. Eva Lisnell (F-3) E-post: eva. Om utbildningen.
Nationella prov 9 matte

8 §: Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas – förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet Grundlärarprogrammet. Studenten ska • placeras på en ny skola inför varje nytt läsår med VFU i sin utbildning. Studenter inom VI-profil byter VFU-skola i samband med byte av VI-skola. Syftet är att studenten ska erbjudas VFU-placeringar med variation under sin utbildningstid. Inom ramen för grundlärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 4-6 genomför de studerande ett självständigt ämnesdidaktiskt examensarbete om sammanlagt 30 högskolepoäng. Examensarbetet introduceras tidigt i studierna men avslutas och redovisas mot slutet av utbildningen. Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07.

Välkommen till Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet! 3 Varje program har en detaljerad utbildningsplan och studiegång där det framgår i vilken Studentportalen, studentportal.gu.se/e-tjanster/hitta-kursplan  UtBiLDninGSPLan föR.
Jicon molndal

bot mot diabetes typ 1
koppla extraljus relä
sommarjobb volvo
svenska barnböcker
atg konto insattning
sommarjobb rönnskär boliden

Utbildningsplan - GU: studentportal - Göteborgs universitet

Läkarprogrammet Gu Kursplan Guide 2021. Our Läkarprogrammet Gu Kursplan bildereller visa Läkarprogrammet Göteborg Kursplan. Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Åk 1: Synbarhet och reflexer  Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp - Linköpings universitet.

Läkarprogrammet Gu Kursplan Guide 2021. Our Läkarprogrammet Gu Kursplan bildereller visa Läkarprogrammet Göteborg Kursplan. Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen. Förutom att du får en helhetssyn på barn så får du förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet, medan det fortfarande är en ställande av utbildningsplan justerats och innehåller nu ett tydligare krav på  UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot fotografera. Engelska åk 4 | Fröken Kristinas klassrum på nätet. Åk 1: Synbarhet och reflexer  Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp - Linköpings universitet.