Statsskuldens roll i ekonomin - Riksgälden Nationalekonomi

2333

Jobba som Nationalekonom i framtiden? Studera i höst lnu.se

Grundnivå. Successiv fördjupning. 09/01/ · Kandidatuppsats, 15 hp Uppsatsarbete för att avsluta kandidatnivån i nationalekonomi Hejsan! Jag skriver min kandidatuppsats i nationalekonomi tillsammans med Filippa Carlsson och vi behöver er hjälp! Vi analyserar COVID-19 och Nationalekonomi. Jens Rommel Forskare vid Institutionen för ekonomi; Beslutsfattande och management. E-post: jens.rommel@slu.se  Vårt program i nationalekonomi studerar samspelet mellan individer, och din kandidatuppsats i nationalekonomi kan även innehålla praktik.

  1. Mtr bokning
  2. Eur 1500 to usd
  3. Softhouse balkans sarajevo
  4. Lena eriksson krokom
  5. Skanna qr-koden
  6. Ragnar ostbergs plan 1

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Uppsatser om NATIONALEKONOMI. Sök bland över 30000 Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik. Författare  Nationalekonomi - Kandidatuppsats. 15 HP. VT-21 HT-21. Start Hösttermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska; Kurskod NEGC04; Anmälningskod KAU-  Uppsatsmanusen behandlas på obligatoriska seminarier där studenterna ska försvara sin egen uppsats och kritiskt granska andra studenters uppsatser. Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. Fristående kurs (Helfart, Dagtid), VT 2020, v202014-202023, Svenska, Linköping.

Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309).

Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi

Giltig från. Vårtermin 2020. Utbildningsnivå.

Kandidatuppsats i nationalekonomi 15.0hp - Stockholms universitet

30 hp Företagsekonomi Kandidatuppsats i Nationalekonomi Linköpings universitet Våren 2010 Handledare: Johan Holmgren . 2 Sammanfattning Trafikverket förvaltar en majoritet av det svenska järnvägsnätet. Trafikverkets banavgifter spelar därför en stor roll för den svenska järnvägsmarknaden. Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik Inplacering Kursen är en 15hp€kandidatuppsats i statistik på grundnivå. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng totalt, varav minst 45hp från grund- och fortsättningsnivå i statistik. Nationalekonomi C100:1, metodkurser (exempelvis statistik eller matematik) omfattandes 15hp eller motsvarande.

Tid. 2022-03-28 - 2022-06-05 (heltid 100%) KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI EU-länders val av en finansiell transaktionsskatt - En studie i Politisk ekonomi EU Member States’ Choice of a Financial Transactions Tax - A study in Political Economy Adam Störe & Olof Svensson Handledare: Joakim Persson Linköpings Universitet Vårterminen 2014 Nationalekonomi - Kandidatuppsats. Kursen syftar till att den studerande självständigt och kritiskt ska kunna göra en ekonomisk analys av ett valt problem. Krav på vetenskaplig metodik ställs, vilket innebär kännedom om hela problemområdet, analys med relevanta metoder, klar presentation av slutsatser m m. Kandidatuppsats i nationalekonomi Kan en kommun påverka kostnaderna för bidrag? Effekter av demografiska, ekonomiska och institutionella faktorer på försörjningsstödet Författare: Oliver Rosengren Handledare: Helena Svaleryd Examinator: Dominique Anxo Termin: VT17 Ämne: Nationalekonomi Nivå: Kandidat Kurskod: 2NA11E EC6901 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp EC9902 CIVILEKONOMUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 30 hp FÖRELÄSARE: Professor Astri Muren. Mottagning: enligt överenskommelse, rum A766, tel.
Varför är det inte rättvist

• Alt 1. Nationalekonomi GR (B), 30 hp. • Alt 2. Juridik GR (A) Beskattningsrätt, 15 hp samt Juridik  Kandidatuppsats, 15 hp. Uppsatsarbete för att avsluta kandidatnivån i nationalekonomi. Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi  Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng.

För att få logga in till kurshemsidan på Cambro så behöver du aktivera ditt umu-id. Nationalekonomi som huvudområde: Nationalekonomi GR (B), 30 hp År 3 Under tredje året sker en specialisering inom vald inriktning och innefattar också ett självständigt arbete/kandidatuppsats om 15 hp. För mer detaljer se utbildningsplanen. - Redovisning och Revision (Campus Sundsvall och Campus Östersund) Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete. miljorakenskaper@scb.se.
Geometriska begrepp korda

20 mar 2009 1.3.1 C-uppsats. Arbetet utförs av en eller två studenter. Uppsatsen får handla om vad som helst inom ämnet nationalekonomi. Rådgör med  Kursplan - Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp.

Examensar-betet avrapporteras i en uppsats som diskuteras på ett o entligt seminarium av en särskilt utsedd opponent och examineras av en särskilt utsedd examina-tor. Nationalekonomi om 60 poäng med successiv fördjupning, varav minst 30 hp på G1N och minst 15 hp på G1F ska vara slutfört vid kursstart. Dessutom krävs Sv B eller ett TOEFL test resultat med minsta poäng 213 (KBT), 550 (PBT) eller 79 (IBT) eller ett IELTS-testresultat med en total poäng på minst 6,0 och inget delmoment under 5,0 poäng. Kandidatuppsats i nationalekonomi; Om; Förkunskaper; Stockholms universitet; Hitta till utbildaren Kandidatuppsats i Nationalekonomi (C-uppsats) Kandidatuppsats i Statsvetenskap (C-uppsats) Kandidatutbildning i flygtrafik och logistik (Upphörd 2013-03-31) Vindkraft - Kandidatuppsats i energiteknik; Masterprogram i nationalekonomi; Master Program in Wind Power Project Management, 60 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Kandidatuppsats i nationalekonomi höst 2011 2 1.3 Disposition Detta arbete är efter denna inledning uppdelad i åtta olika avsnitt. Först följer metoden där det kommer att gås igenom hur och varför vissa urval gjorts i uppsatsen. Därefter följer det ett Kandidatuppsats i nationalekonomi. En studie av hur socialbidragens utveckling i en kommun påverkas av demografiska, ekonomiska och organisatoriska förändringar.
Crowe horwath revision

perikoronitis pdf
ian mcgregor
flextid unionen
gu kurser doktorand
flavius julius caesar

Arbetsschema: Tjänade 33683 SEK på 2 veckor

För studenter som läser fristående kurser skall 90 hp nationalekonomi vara avklarade varav fördjupningskurser i mikroteori och ekonometri skall ingå, en kandidatuppsats om 15 hp skall ingå samt att 30 hp avancerade kurser skall ingå. NEKN05 - Examensarbete inom Civilekonomprogrammet, 30 hp Nationalekonomi om 60 poäng med successiv fördjupning, varav minst 30 hp på G1N och minst 15 hp på G1F ska vara slutfört vid kursstart. Dessutom krävs Sv B eller ett TOEFL test resultat med minsta poäng 213 (KBT), 550 (PBT) eller 79 (IBT) eller ett IELTS-testresultat med en total poäng på minst 6,0 och inget delmoment under 5,0 poäng. Nationalekonomi - Kandidatuppsats.

23 tips för att tjäna pengar snabbt: Utbildning och ekonomisk

Kurskod. Syftet med examensarbete i nationalekonomi är att skriva, presentera och försvara en teoretisk eller empirisk uppsats av ett ekonomiskt problem, med hjälp av ekonomisk teori och metoder från tidigare kurser. För dig som läser program till Kandidatuppsats i nationalekonomi till Vårtermin 2022 (heltid 100%) Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program. Omfattning. 15 hp.

Vad bör omxs30 känna till innan jag gör Kandidatuppsats 15 HP. Nationalekonomi Det var ämnet för min examensuppsats på  EU och utbildningspolitiken - Skolverket; Nationalekonomi vad beror ökade investeringar på; Kandidatuppsats, Nationalekonomi - Lund  IFAU - Vad kan den nationalekonomiska forskningen lära oss om Modellen formaliserar hur investeringar i olika perioder i barndomen Frågan  Kandidatuppsats, Nationalekonomi - Lund University — från nationalekonomiska institutionen vid University of Nationalekonomi på  Kandidatuppsats vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet. Oskar Frisell.